Tavan Vinci Operatörlük Belgesi(Ehliyeti)

  1. Ana Sayfa
  2. Tavan Vinci Operatörlük Belgesi(Ehliyeti)
Tavan Vinci                Operatörlük Belgesi(Ehliyeti)

Tavan Vinci Operatörlük Belgesi(Ehliyeti)

TAVAN VİNÇ: Tonajına uygun yükleri emniyetli bir şekilde kaldırma yükleme ve istifleme için raylı sistem üzerinde çalışan iş makinesi.

Operatörü Makinenin tüm aksamlarını tanıyarak, bilgi ve donanıma sahip olan tüm genel bakımlarını yapa bilen, her tür arıza yada noksanlığı tespit eden raporlayabilen, makineyi üretici firmanın kullama talimatına uygun olarak kullana, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına istinasız uyan iş makinası operatörüdür.

Operatör MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIN’dan onaylı Operatör belgesi ile kullanma yetkisine sahiptir. 1 ton ve 40 ton kapasitesi olan iş makinesi

Kimler başvurabilir;

18 yaşını doldurmuş,en az ilköğretim diploması olan,kanunun 41 inci maddesi (e) bendinde yer alan T.C.K. Maddelerinden mahkumiyeti olmayanlar ve iş makinesi kullanmasına engel teşkil etmeyecek sıhhat sorunu olmayanlar müracaat yapabilir.

Sınav ;

Bu belgeyi almak için kursiyer 25 soruluk iş makinesi  imtihanına tabi olur. Başarılı olması halinde iş makinesi ile uygulama sınavına girer ve bu sınavda da başarı göstermesi halinde iş makinesi operatörlük belgesi almaya hak kazanır.

Sınav sonrası;

Sınavda başarılı olan kursiyerlere 2918 sayılı trafik kanunun 42.Maddesine göre MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’na bağlı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARItarafından MEB onaylı iş makinesi operatörlük belgesi verilir.