Mobil Vinç (Operatörlük)Belgesi

  1. Ana Sayfa
  2. Mobil Vinç (Operatörlük)Belgesi
Mobil Vinç       (Operatörlük)Belgesi

Mobil Vinç (Operatörlük)Belgesi

MOBİL VİNÇ (OPERATÖRLÜK) Belgesi

MOBİL VİNÇ: Yükleri kaldırma yükleme ve dönerek veya hareket ederek aktarma yerlerini değiştirme yükleme boşaltma işlerinde kullanılan yatay ve düşey hareketleri sayesinde genel olarak yükleme ve boşaltma işlerinde kullanılan 1(bir) ton ve 300 (üç yüz) ton ağırlık kapasitesi olan ağır iş makinesi.

Operatörü Makinenin tüm aksamlarını tanıyarak, bilgi ve donanıma sahip olan tüm genel bakımlarını yapa bilen, her tür arıza yada noksanlığı tespit eden raporlayabilen, makineyi üretici firmanın kullama talimatına uygun olarak kullana, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına istinasız uyan iş makinası operatörüdür.

Operatör MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIN’dan onaylı Operatör belgesi ile kullanma yetkisine sahiptir.

Kimler başvurabilir;

18 yaşını doldurmuş,en az ilköğretim diploması olan,kanunun 41 inci maddesi (e) bendinde yer alan T.C.K. Maddelerinden mahkumiyeti olmayanlar ve iş makinesi kullanmasına engel teşkil etmeyecek sıhhat sorunu olmayanlar müracaat yapabilir.

Sınav ;

Bu belgeyi almak için kursiyer 25 soruluk iş makinesi  imtihanına tabi olur. Başarılı olması halinde iş makinesi ile uygulama sınavına girer ve bu sınavda da başarı göstermesi halinde iş makinesi operatörlük belgesi almaya hak kazanır.

Sınav sonrası;

Sınavda başarılı olan kursiyerlere 2918 sayılı trafik kanunun 42.Maddesine göre MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’na bağlı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI tarafından MEB onaylı iş makinesi operatörlük belgesi verilir.